Klausimai ir atsakymai iki 2018-03-29

Klausimas #1 . „Prašome paaiškinti kaip bus užtikrintas pasiūlymų autorių anonimiškumas ekspertinio vertinimo metu.“ Atsižvelgiant į informacinio susitikimo metu išsakytas pastabas perkančioji organizacija patikslino pirkimo sąlygų V. ir VIII. dalis (Žr. V. Pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas, VIII. Susipažinimas su gautais pasiūlymai). (pirkimo sąlygų aktuali redakcija pridedama) Klausimas #2. „Prašome patikslinti kaip ekspertinė komisija vertins su…
Read more