Stasio
Eidrigevičiaus
menų centras

SĄLYGOS

10 mln. €

bendras projekto biudžetas per abu etapus

Pasaulinio garso menininko Stasio Eidrigevičiaus menų centro įkūrimo Panevėžyje koncepcija yra nacionalinės svarbos ir reikšmės kultūros projektas šiame laikmetyje. Rimtas kultūros taškas „Via Baltica“ ir „Rail Baltica“ jungtyje galintis išvystyti naują kultūrinį pagreitį ir daryti įtaką esamų kultūros įstaigų perėjimui į aukštesnį lygį.

Stasio Eidrigevičiaus menų centras – analogų neturintis progresyvios architektūros ženklas, modernybės ir ambicijų simbolis bei atsinaujinimo ir vilties ženklas. Jo tikslas – kuo didesnė kultūros įtaka žmonių gyvenimui, nepaliekanti abejingų ir sukrečianti originalumu bei išskirtinumu.

Stasio Eidrigevičiaus menų centras Panevėžio mieste – tai ne tik ekspozicijų erdvės. Centro tikslas tapti kultūriniu tašku traukiančiu tiek vietos bendruomenę, tiek gyventojus iš visos Lietuvos bei Stasio kūrybos gerbėjus iš viso pasaulio. Menų centras taps svarbia ir šiuolaikiška miesto kultūrinės edukacijos patirčių vieta.

Stasio Eidrigevičiaus menų centro Panevėžyje įkūrimas – prioritetinė Panevėžio miesto savivaldybės veikla 2017–2019 metų plane. Stasio Eidrigevičiaus menų centro projektas – ambicinga, itin prasminga investicija su didžiule pridėtine verte Lietuvos kultūrai ir žinomumui tarptautiniame kontekste. Panevėžio miesto savivaldybė ketina įgyvendinti projektą sutelkusi įvairius finansavimo šaltinius – ES fondų, valstybės ir biudžeto lėšas bei privačias investicijas.

Stasio Eidrigevičiaus menų centro (toliau – SEMC) Panevėžyje techninio projekto parengimo paslaugų pirkimu (toliau – pirkimu) kviečiame teikti architektūrinės idėjos ir projektavimo kainos pagrindu paremtus pasiūlymus. Pirkimo objektas – dviejų etapų (esamo) „Garso“ kino teatro rekonstrukcija ir praplėtimas, viešosios erdvės sutvarkymas, transformuojant jas į Stasio Eidrigevičiaus (pasaulyje garsaus, iš Panevėžio kilusio menininko) menų centrą.

SEMC skiriama 86,3 a. teritorija Panevėžio miesto istorinėje dalyje greta Nevėžio Senvagės parko, šalia kultūros centro „Panevėžio bendruomenės rūmų“. Netoli sklypo kuriamas privatus kultūrinis traukos taškas – rekonstruojamas „Panevėžio konservų fabrikas“, vykdoma konversija. Šiaurinėje pusėje sklypas ribojasi su gyvenamu daugiabučių kvartalu, pietuose – gyvenamos-komercinės paskirties statiniai statyti dar sovietmečiu. Kino teatrą "Garsas" supa viešoji erdvė, kuri šiuo metu yra nepatraukli. Šiandien kino teatras „Garsas“ veikia kaip nekomercinio kino teatras, tačiau dėl mažo lankomumo, pastatas esamai funkcijai yra gerokai per didelis, dėl to numatyta jo funkcijas perkelti į senamiestyje įsikūrusį teatrą „Menas“. Pats teatro pastatas nėra architektūrinė vertybė.

Išskirtinei asmenybei reikalingas išskirtinis architektūrinis projektas, atspindintis S. Eidrigevičiaus  kūrybos kelią, stilistiką, istorijas, kurias menininkas pasakoja savo kūriniais. Svarbiausias dėmesys – projekto architektūrai, kuri turi nepalikti abejingų. Pats S. Eidrigevičius teigia, jog norėtų tokio centro, kuris būtų išskirtinis, iškiltų virš miesto, būtų matomas iš tolo.

„Mąstant apie būsimojo Stasio Eidrigevičiaus menų centro pastato formą, visų pirma, norėtųsi, kad tai būtų įvykis Lietuvos architektūroje, ir ne tik. Matau šį statinį iš tolo, važiuodamas į Panevėžį iš Vilniaus ar Kauno, iš Šiaulių, iš Rygos. Statinys kaip ženklas, kaip simbolis. <...> Būtent svarbus žodis – NETIKĖTUMAS. Pastaruoju metu sekmadienio rytais žiūriu brolių Grimų pasakas LRT televizijos eteryje. Kokios jos sugestyvios, aktualios. Kiek ten išminties. Tikras įkvėpimo šaltinis. Kažkas atsiveria, pakyla, eina. Begalinė fantazija ir paprastumas. Logika. Taigi trys priesakai – fantazija, paprastumas, logika.“ S. Eidrigevičius

SEMC architektūrinių koncepcijų pasiūlymų tikslai:

sukurti Stasio Eidrigevičiaus, vieno garsiausių iš Panevėžio krašto kilusių menininkų, menų centro pastato architektūrinius sprendinius ir numatyti techninėje specifikacijoje išvardytas funkcijas.

Sukurti šiuolaikišką daugiafunkcį menų, kultūrinio dialogo, kūrybinių industrijų ir edukacijos centrą, sujungsiantį profesionalaus meno ir vietos kūrybinį potencialą.

Uždaviniai:

  • parengti išskirtinės architektūros visuomeninio pastato koncepcijos projektą, kuris taptų profesionaliojo – modernaus ir šiuolaikinio meno – reprezentacine erdve, ryškiu kultūriniu tašku, skirtu eksponuoti S. Eidrigevičiaus ir tarptautinių menininkų darbus.
  • Suprojektuoti pastatą, kuris prisidėtų prie pasaulinių meno tendencijų populiarinimo, skatintų ir įkvėptų lankytojus, ypač vaikus, domėtis menu.
  • Kurti naują viešąją erdvę, kuri papildytų Panevėžio viešųjų erdvių tinklą siūlomu funkcionalumu, o veiklomis nekonkuruotų su šalia esančiomis viešosiomis erdvėmis.
  • Sustiprinti Panevėžio kultūrinės ir rekreacinės ašių sankirtos, kurią sudaro Panevėžio kultūros centras, konservų fabriko konversija į kultūrinį objektą ir greta esanti Senvagės teritorija, charakterį. Kurti darnų Respublikos, Kranto, Topolių gatvių siluetą.
  • SEMC yra Panevėžio, profesionalaus, kūrybiško ir šiuolaikiško miesto, simbolis.
  • Gerinti Panevėžio tarptautinį ir regioninį įvaizdį.

Užduoties tipas

Rekonstrukcija, rekonstruoto pastato praplėtimas, viešosios erdvės sutvarkymas.

Orientaciniai dydžiai

 SEMC bendras orientacinis plotas: 3 500–4 500 kv. m (dydis parinktas remiantis galimybių studijos ir kūrybinių dirbtuvių rezultatais, analizuotais geraisiais menų centrų pavyzdžiais). Pastato programos orientacijos dydžiai ir schema pateikti specifikacijų lentelėje bei funkcinių ryšių schemoje. (Žr. sąlygos)

Projekto biudžetas

Menų centro projekto įgyvendinimas planuojamas dviem etapais, skiriant 10 milijonų eurų biudžetą.

15 000€

apdovanojimai

Apdovanojimai

Trims geriausiems pirkimui pateiktiems pasiūlymams bus skiriami apdovanojimai kurių bendra suma – 15 000 eurų.

Registracija

Dalyvauti konkurse galite priėmę kvietimą Centrinės viešųjų pirkimų sistemos portale