StasiO
Eidrigevičiaus
menų
centras

 

KONKURSO NUGALĖTOJAS:
IMPLMNT ARCHITECTS
Autoriai:
Aurimas Syrusas
Greta Šidlauskaitė
Ričardas Bertašius

Projekto tikslai

Išskirtinė architektūra

Parengti išskirtinės architektūros visuomeninio pastato koncepcijos projektą, kuris taptų ryškiu kultūriniu tašku.

Meno populiarinimas ir edukacija

Suprojektuoti pastatą, kuris prisidėtų prie pasaulinių meno tendencijų populiarinimo, skatintų ir įkvėptų lankytojus, ypač vaikus, domėtis menu.

Vietokūra

Kurti naują viešąją erdvę, kuri papildytų Panevėžio viešųjų erdvių tinklą siūlomu funkcionalumu.

Charakterio stiprinimas

Sustiprinti Panevėžio kultūrinės ir rekreacinės ašių sankirtos charakterį. Kurti darnų Respublikos, Kranto, Topolių gatvių siluetą.

Kūrybiškumo skatinimas

SEMC yra Panevėžio, profesionalaus, kūrybiško ir šiuolaikiško miesto, simbolis.

Įvaizdžio gerinimas

Gerinti Panevėžio tarptautinį ir regioninį įvaizdį.

Stasys Eidrigevičius

Stasys Eidrigevičius (arba tiesiog Stasys) Lietuvoje ir pasaulyje žinomas kaip tūkstančių piešinių, šimtų tapybos darbų, ekslibrisų, miniatiūrų, pastelių, koliažų, plakatų, knygų iliustracijų, įvairių žanrų fotografijų, taip pat skulptūrų, instaliacijų, performansų, teatro spektaklių ir straipsnių kultūros spaudoje autorius.
Gimė 1949 m. Mediniškiuose, Panevėžio apskrityje. 1968–1973 m. studijavo grafiką, o nuo 1980 m. gyvena ir kuria Varšuvoje. Ypač svarus menininko indėlis į Lietuvos knygos, plakato, ekslibriso istoriją. S. Eidrigevičiaus kūryba įvertinta 35 svarbiais tarptautiniais apdovanojimais. 2016 m. S. Eidrigevičius ir Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė ketinimų protokolą, kuriuo numatė ne tik įamžinti pasaulinio masto menininko vardą bei sukurti traukos objektą meno mylėtojams, turistams, bet ir sudaryti daugiau galimybių sukurtose erdvėse veikti miesto bendruomenės atstovams (moksleiviams, jaunuomenei, menininkams).
“Mąstant apie būsimojo Stasio Eidrigevičiaus menų centro pastato formą, visų pirma, norėtųsi, kad tai būtų įvykis Lietuvos architektūroje, ir ne tik. Matau šį statinį iš tolo, važiuojant į Panevėžį iš Vilniaus ar Kauno, iš Šiaulių, iš Rygos. Statinys kaip ženklas, kaip simbolis.” — mąsto Stasys Eidrigevičius